Formand:

Leif Olsen

Sekretær:

Annette Sørensen

Kasserer:

Pernille Nielsen

Medlem:

Birthe Ammundsen

Medlem:

Steen Nielsen